1549

Elline Mørchs og Sidse Hanses fra Kornerup anklages for trolddomskunster. De tilstår begge, at de har gjort en bonde syg, og efter tilståelsen må man gerne underkaste dem tortur. Her tilstår de næsten hvad som helst. Som straf brændes de begge på bålet.

Byfoged under sagen mod de to hekse er Oluf Michelsen.

Dorothea, som er datter af Borgmester Jens Boesen, gift med med kongens herold Franciscus de Medina, sælger bedsteforældrenes gård Algade 5.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle