1558

Den Koldingske Reces fastslår, at byfogeden, kongens embedsmand i byen, beklædte bytingets dommersæde alene. Dog skulle borgmester og råd være med til at dømme, når der var tale om livssager (dødsstraf).

Samme regler kommer til at gælde for herredsfogederne, som i livssager skulle have mindst to meddomsmænd. Det var lensmanden, der udnævnte herredsfogederne (som regel var det en selvejerbonde eller en fæster under kronens godser, som til gengæld ikke skulle betale skat eller afgifter). Herredsfogeden for Sømme Herred er altså udpeget af lensmanden på Roskildegård.

Det pålægges kirkeværgerne at lave fattighuse og at bruge midler fra kirketiende til formålet. I Roskilde har man stiftelser som Duebrødre Hospital, som kan bruges til at efterkomme ordren.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle