1561

Rigsadmiral Herluf Trolle går af som lensmandRoskildegård. Han efterfølges af Peder Bille. Det trækker op til krig mod Sverige, så Herluf Trolle må koncentrere sig om flåden.

Clara kloster nedlægges, men alt dets gods overlades intakt og udelt til Københavns universitet. Universitetet havde egentlig fået Knardrup kloster ved Måløv, men da Frederik II samler gods sammen i Nordsjælland, så der omkring Frederiksborg kan udlægges store jagtområder, får universitetet klosteret i Roskilde inklusive klostergrunden og Clara mølle. Det øvrige gods i Roskilde by blev dog lagt under Roskildegårds len. De sidste nonner sendes til Maribo for at få pension der eller de får pension af Roskildegårds len.

Gråbrødre Kloster nedlægges og lukkes endeligt. Kirke og kirkegård bevares, men resten gives til den fynske adelsmand Corfitz Ulfeldt til Kogsbølle. De sidste munke bliver borgere i byen.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle