1572                  Jacob Ulfeldt
Clara Kloster
Corfitz Ulfeldt 
Margrethe Ulfeldt

Bisp Niels Jespersen Ulfeldt

Slægtens stamtavle

                                                                                        

Jacob Ulfeldt til Kogsbølle (Holckenhavn) på Fyn var søn af Corfitz Ulfeldt til Kogsbølle. Han havde af Frederik II fået gråbrødreklosteret i Roskilde i 1561. Jakob Ulfeldt havde giftet sig til Bavelse. Han ejede selv  Kogsbølle og arvede efter faderen Gråbrødre i Roskilde og Selsø. Hans kone Anne Fleming var datter af Herman Fleming, der også havde giftet sig til Bavelse ved at ægte Anne Thott. Deres to sønner Erik og Jakob var døde, så datteren arvede gården. Jacob Ulfeldt byggede en ny hovedbygning på Bavelse, og stenene, 400.000, købte han af Universitetet, som brugte deres besiddelse i Roskilde, Skt. Clara Kloster, som stenbrud. Han købte også sten til Selsø, men nåede ikke at få bygget her. Til gengæld opførte han 1581 på klostergrunden ved Gråbrødre i Roskilde et hus på 24 fag med 6 boder, hver bod på 4 fag, til de fattige i byen. Da Jakob Ulfeldt døde 1593, arvede hans søn Corfitz gården. Det var ham, der byggede Selsø. Han døde 1614, og hans søn Jacob arvede Bavelse. Han døde med stor gæld 1631, og hans umyndige søn Corfitz arvede gården, men måtte 1645 bytte den (mageskifte) med Oluf Daa for en ringere, nemlig Mattrup. Allerede året efter købte en fjern slægtning til Ulfeldterne på Bavelse, rigshofmester Corfitz Ulfeldt Bavelse. Den blev inddraget af kronen 1661, da alt, hvad Ulfeldt ejede, blev konfiskeret. Boderne på Gråbrødre blev stående til 1749. Da de blev revet ned, lejede magistraten grunden ud til fordel for fattigkassen. Den kaldtes da Ulfeldts Vænge.

Slægten Ulfeldts våben viser en rød valravn på hvid bund. En valravn er en blanding mellem en ulv og en ørn. Hjelmmærket er en halv ulv. Slægten har tydeligvis navn efter sit våben.