1540              Veddelev by
Marker / vange

Agre

Ejerforhold i middelalderen

Gårdene i landsbyen 1661

Gårdene i landsbyen 1797

En sjællandsk landsby

Himmelev

                                                                     

Veddelev er delt mellem mange kirkelige ejere. Bistrup er biskoppens oprindelige besiddelser under bispegården, det senere Roskildegård. I bispedømmets "boopgørelse" / oversigten over bispegodset i hele stiftet fra 1536 er der nævnt to almindelige gårde på hver ½ bol i Veddelev. Derudover ejede bispen en mindre gård, som ydede en skæppe korn i afgift. Godset i Himmelev sogn hørte til fadeburet i Roskilde. De tre gårde fra bispens tid er unægtelig blevet til en del flere på oversigten ovenfor. Det skyldes, at en del af det oprindelige  kapitelgods fra middelalderen er lagt under Roskildegård og dermed Bistrup. Det oprindelige ejerforhold i katolsk tid har været det, der ses herunder:

Antal gårde Ejerforhold Roskilde kapitels Jordebog
Bistrup ejede 3  gårde i Veddelev
Agnete Kloster ejede 1508 en meget lille gård, som 1402 var lejet ud til Ove Steg. Gården kom senere under Roskildegård. Agnete ejede tidligere hele 2 gårde i Veddelev.
 Vor Frue Kloster ejede gods, nok en enkelt gård.
Glostrup præbende ejer 1 gård
Værløse præbende ejer 1 gård. Den overgår siden til universitetet.
Serreslev præbende ejer 1 gård
Hastrup præbende ejer 1 gård
Vanløse præbende ejer 1 gård.
Duebrødre præbende ejer 1 gård

Der har været mange ejere, de er alle kirkelige, og det kan se lidt forvirrende ud. Men man skal tænke på, at dagligdagen ikke var ejerens bord. Ejeren skulle have nogle bestemte afgifter, og faldt de til tiden, kunne lejeren, fæsteren eller landboen, passe sig selv. Eller rettere være en del af det landsbyfælleskab, som styrede meget mere i hverdagen, end ejerne: Hvornår skulle der sås, hvornår skulle der høstes, pløjes, sættes hegn op osv.?

Universitetet ejer også en lille del af Veddelev efter reformationen. Den ene gård fik det 1571, ved at præbendet Værløse, et af domkapitlets ældste, blev overladt til universitetets andenprofessor i teologi. Gården i Veddelev hørte oprindeligt til præbendet. Duebrødre Hospital ejer her en mindre del af landsbyens gårde, end de senere kom til. I middelalderen var Duebrødre et præbende.