1575

Skt. Mikkels Kirke rives ned.

Dorothea Herold, som har levet i Algade nr. 5 i en menneskealder, dør.

Hans Lauritsen afgår som forstander eller økonom for Duebrødre hospital. Kannikken Mathias Pauli efterfølger ham.

Helt uddød er handelen på Roskilde ikke. Fogedregnskaberne viser, at der kommer mange skuder til byen, som betaler rortold og  bunkebrud (afgifter for, at man har solgt af lasten, inden man når en købstad). Blandt de handlende er norske skippere med tømmer.

Resten af Skt. Clara Kloster rives effektivt ned (det er i dag end ikke muligt at finde ruinerne), og stenene bruges til at opføre herregården Selsø.
Kantor og rektor Oluf Ovesen dør. Christopher Knoph er den næste kantor, vi kender.

Der laves en opgørelse over, hvor mange værdier, man kan genbruge, hvis man river Skt. Agnete Kloster ned.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle