1683                Træhesten
Byting
Fangehullet
Den spanske kappe

Billedet viser til venstre træhesten (og kagen) ved hovedvagten foran Københavns Slot. Oprindeligt brugte man kun træhesten i militæret, men som samfundet under enevælden blev mere og mere velordnet og militariseret, brugte man den også til civile, dog vist mest bønder på landet. I Roskilde købte byfogeden 3 planker i 1683, så der kunne laves en træhest. De kostede 3 mark, og han måtte også af med 28 skilling for to 12-alen træer til støttebenene. Søm til benene kostede 4 skilling, og store søm til at samle plankerne på kroppen kostede det samme. Samme pris måtte han give for små søm til hoved og ører. Og så måtte han af med 4 skilling til en karl, der hjalp tømrerne med at bære tømmeret op (fra havnen vel). I alt en udgift på 1 daler, 1 mark og 12 skilling. Til gengæld kan vi af regnskabet se, at der er lavet en hest, der meget vel kan ligne den, der er på billedet. På træhesten sad man som i en gabestok til spot og spe. Men ryggen var smal, så det gjorde også ondt i enden at sidde der alt for længe, så der var også tale om en form for fysisk afstraffelse, når man blev sat til at ride på hesten.