1544                 Møntfod- og fund
1(slet-) daler  (dlr.) = 4 mark (mk) á 16 skilling (sk.).

1 rigsdaler  (rdl.) = 6 mark (mk) á 16 skilling (sk.)

1 kurantdaler  (dlr.) = 4 mark (mk) á 16 skilling (sk.).

Om møntmesterens arbejde

Mål og vægt

                                                              

Billedet viser nogle af de 4163 mønter, som blev fundet i en lerpotte gravet ned på hjørnet mellem Algade og Stændertorvet. Den nyeste mønt er fra 1583.

1544 fastsættes møntfoden som 1 daler (dlr.) á 4 mark (mk) á 16 skilling (sk.). De fleste dalere (med 27 g sølv i hver) var udenlandske, men der kom efterhånden gang i en sølvproduktion i Kongsberg i Norge, og her prægede man dalere (også kaldet kroner).

Den voldsomme inflation i Tyskland p.gr.a. 30-årskrigen rammer også Danmark. Kongens slår ringere og ringere småmønt. Så for at dæmme op for den udvikling fastsættes i 1625, at en ny mønt, rigsdaleren, skal svare til 6 mark, stadig á 12 skilling. Ved Kongsberg i Norge præges dog stadig dalere af den gamle slags på 27 g sølv. Så for at skelne de dyre dalere fra de billigere rigsdalere, kaldes de sletdaler. 1 rigsdaler  (rdl.) = 6 mark (mk) á 16 skilling (sk.) holder helt frem til, at vi går over til kroner og ører i 1873. Dog bliver forholdet ændret i 1738 ved, at kurantdaleren (i daglig tale daleren) erstatter rigsdaler og sletdaler. Og 1 kurantdaler  (dlr.)= 4 mark (mk) á 16 skilling (sk.).