1685        Jacob Bartholomæus
Forgængeren Berthesius

Efterfølgeren Rahn

Forordningen om gæstgiveri

Apotekernes familieskab

Billedet viser Bartholomæus' skøde på Algade 8 fra 1685.

Jacob Bartholomæus blev apoteker 1686.

Man ved ikke meget om Bartholomæus. Men at han var gift med Anne Margrethe Berthesii, datter af Johannes Berthesius og hans hustru Catharina Wust vides dog. Man kan derfor godt antage, at Berthesius har ansat sin svigersøn på apoteket, og at denne er begyndt at fungere som apoteker kort efter svigerfaderens død. Først d. 16. maj 1685 fik Bartholomæus imidlertid bevillingen. I ordlyden står der, at han får bevilling til fremdeles at drive apotek, og heraf ses, at han rent faktisk må have fungeret som apoteker reelt. På dette tidspunkt er Anne Margrethe allerede død (døde i 1683 og begravet i familiens gravsted i Domkirken). Allerede samme år giftede Bartholomæus sig med Anna Munch.

I 1688 har han åbenbart ikke havde nok i apoteket. Han søgte og fik bevilling til ”at holde herberg og gæsteri, såvel for posten som andre rejsende, hvilke hans hus i så måde besøge ville, så længe han sig dermed tilbørligen og uden retmæssig klage skikker og forholder”. Sådanne gæstgiverapoteker kendes også fra enkelte andre byer, f.eks. Holbæk og Nykøbing Falster. Gæstgiverapoteker modtog i regelen kun særlige gæster, "bekendte". Ved en retssag engang i i 1700-tallet mellem en gæstgiver og apotekeren i Roskilde oplystes, at apotekeren udtrykkeligt havde nægtet at modtage to mænd, der søgte et værelse for natten. Først da de vedblev at insistere på at få et værelse, indvilligede han i at “modtage dem som bekendte”. Der var også ulemper ved gæstgiveriet. Enhver, der kom som udsendt af kongen, eller som kom for at deltage i en kongelig begravelse, skulle indlogeres på apotekerens regning. Og kongelige begravelser forekommer jo ofte i Roskilde.

Da Anne Margrethe Berthesii, Barholomæus første kone, døde i 1683, skulle der holdes skifte efter hende, antagelig fordi Bartholomæus allerede samme år giftede sig for 2. gang. Til arvingerne efterlod hun sig 76 sølvdaler og 2 mark. Da Bartholomæus selv døde d. 19. marts 1694, efterlod han Anne Munch og de 3 børn en formue på 2413 sølvdaler, 2 mark og 5 skilling. Så det gav da noget at drive apotek, vinhandel og gæstgiveri i Roskilde.

Bartholomæus efterfølger Martinus Rahn, som drev apoteket fra 1695 til 1718, fik afslag på at være gæstgiver, men blev til gengæld  blev han postmester i Roskilde.