1688

Arbejdet med at få lavet en matrikel for hele landet - Christian V's matrikel - er nu færdigt. Den bliver grundlaget for alle skatter i de næste 200 år!

Ved udarbejdelsen af matriklen indførtes værdimålet tønder hartkorn på den måde, at den dyrkede jord blev vurderet efter bonitet og derpå ansat til et vist antal tønder hartkorn pr. tønde land. På baggrund af hartkornet blev der så udskrevet skatter.

Apoteker Jacob Bartholomæus har åbenbart ikke udkomme nok ved at være apoteker. Han søger om også at måtte holde gæstgiveri i apoteket Algade 8, og han får en bevilling.

I matriklen for Veddelev står Johan Petersen Klein som ejer af de gårde, der hører under Veddelevgård. Det kan godt være Klein, der har bygget lystgården.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle