1659              Thomas Bartholin
Rasmus Bartholin
Bartholinerne

Thomas Bartholin (kaldt en yngre) er født ind i den lærde Bartholin-familie i Roskilde 1659. Han var arkivar og historiker. Som sådan fik han lov at indkalde gamle aktstykker fra stiftkister, domkapitler og skoler, som han lod afskrive og samlede i Bartholins Colectonea. Dermed blev mange kilder bevaret.Han har derved bl.a. sørget for, at en afskrift af Liber daticus Roskildensis, Roskildekirkens gavebog, er bevaret til i dag.

Han samlede i det hele taget utallige middelalderlige håndskrifter sammen og lod dem afskrive (de fylder 25 tykke foliebind på universitetsbiblioteket), og havde han ikke gjort det, var alle disse kilder forsvundet i dag.

Hans store værk er De danskes foragt for døden fra 1689, hvor han redegør for de gamle nordboeres åndsliv og syn på liv og død. Også her er der mange citater fra skrifter, der heller ikke kendes mere. Islændingen Arne Magnusson hjalp ham med at lave bogen og skulle siden blive den arkivar, der ved at rejse rundt på hjemøen kunne indsamle alle de gamle håndskrifter med sagaer og gudesagn, som siden blev den Arnimagnanske Samling (som i 1968 blev udleveret af Danmark til Island).