1659

Svenskerne stormer København. Men slås tilbage med store tab. Inden da har svenske tropper plyndret bravt i omegnen af København. Blandt andet har de raseret Roskilde Kro.

Samtidig med, at svenskerne stormer København besøger den svenske dronning Hedvig Eleonora sin gemal i Roskilde. Hun tager ved den lejlighed dronning Margrethes kjole, som stod opstillet i Domkirken, med sig til Sverige. Hedvig Eleonore tager ikke blot Margrethes brokadekjole fra Domkirken, men også hendes hvæssesten og vadmelsfanen. Tingene føres til Frederiksborg og ved fredsslutningen til Sverige. Da Carl X. Gustav dør, skænkes tyvekosterne til rustkammeret i Sveriges hovedkirke, domkirken i Uppsala.

Borgerne i Roskilde beordres til at sende arbejdsfolk til Køge, hvor svenskerne arbejder ihærdigt på at lave den lille handelsby om til en stærk fæstning syd for København.

Corfitz Ulfeldt, Danmarks rigshofmester under Christian IV, er nu chefrådgiver for svenskekongen. Han er derfor med denne i Roskilde og benytter sig af lejligheden til at stjæle et meget rigt bibliotek, som lensmand Jørgen Seefeldt, som bor på Sortebrødregård, ejer.

Købmandsgården på havnen, “Børsen” eller "Store Børs" Havnevej 43-45, nævnes første gang. Det var oprindeligt en lang, lav bygning med en port i midten. 

Thomas Bartholin fødes i Roskilde. Han blev siden arkivar og historiker.

Sidst på året slår den danske general Hans Schack bistået af brandenborgske og polske hjælpetropper svenskerne i slaget ved Nyborg.  Freden nærmer sig. De polske hjælpetropper har pest med sig, så der dør mange, især i Jylland.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle