1624

Markus Madsen er foged i Roskilde.

Selv om der var sikker betaling til byens vognmænd for deres kørsler, har alt ikke været lutter idyl. Det kan være for kraftig kamp om kunderne, der er skyld i, at vognmand  Niels Nielsen henrettes, fordi har har slået en anden vognmand i byen ihjel. Det blev dyrt for byen og staten at føre retssagen mod Niels Nielsen (de skulle deles om udgifterne). Han sad fængslet i 19 uger og 3 dage, før sagen "fik ende" på landstinget i Ringsted, så det kom inklusive udgifterne til bøddelen til at koste i alt 33½ daler (á 4 mark).

Byens størrelse og indbyggertal er det svært at sige noget præcist om, men Roskilde hørte ikke til landets større byer.

Christian IV opretter det første danske postvæsen.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle