1628

En fange ved navn Jesper sad inde for drab. Han havde gjort sig skyldig i at slå flere ihjel og var dømt til døden. Derfor sad han i hullet i kælderen under rådhuset, men han brød ud af fængslet og raserede det ved samme lejlighed. Det kostede fogeden hele 4 rigsdaler at få Kurt Murermester til at udbedre skaderne. Smedemester Lars Kremme måtte sætte nye jernankre i muren (1½ daler) og natmanden måtte betales 6 daler for at rengøre fængselet, som "i rumb tid ej var rengjort". Det har været et uhumsk sted, hvor fangerne sov og levede i deres eget skidt. Jesper blev siden indfanget og henrettet.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle