1629

 Skomagerlavet får sit segl. 

30-årskrigen skygger falder nu ind over hele Danmark. De danske nederlag og tyskernes udplyndring af Jylland fik kongen, rigsrådet, regeringen og de ledende i kirken til at se alle de onde ting ikke som et udtryk for en uansvarlige kongelig politik, men som udtryk for, at Gud ville straffe danskerne, fordi de syndede for meget. Så oven i de fysiske ulykker, høje krigsskatter kom en række forordninger, der skulle sikre, at alle danskere fastede, bad, viste anger. Det skulle være kedeligt at være dansker.

Roskilde lå centralt, og byfogeden måtte v.hj.a.  hullet udføre en særlig opgave, nemlig at tage sig af "transitfanger", fanger på vej til København fra andre byer på Sjælland. Dette år blev en fange, der var sluppet ud af statsfængslet på Dragsholm - han hed Isach Pedersen - fanget i Roskilde og sat i hullet. Man var bange for, at han skulle stikke af igen, så 8 borgere blev sat til at vogte ham. De skulle have noget at spise, mens de vogtede, så det kostede fogeden 10 skilling pr. måltid, i alt 4½ rigsdaler.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle