1638

Der udstedes forbud imod, at man på landet bruger prokuratorer (sagførere). Og det bestemmes samtidig, at en prokurator skal have autorisation. D.v.s. at han skal være godkendt, og det er lensmanden eller bystyret, der kan godkende.

31. marts er mølleren ved Skt. Clara Mølle, Søren Møller, på besøg hos den tidligere byfoged Markus Madsen, som nu er rådmand. Hvad der egentlig sker, ved vi ikke, men det ender med, at mølleren ligger død efter at have fået et slag i hovedet. Markus Madsen arresteres, sættes i hullet og lægges i jern. Hans efterfølger som foged, Samuel Samuelsen, har nemlig lige anskaffet en stang jern og fået lavet jernbolte, halsjern og håndjern til fangerne samt 3 svære hængelåse.

Anlæggelsen af en brolagt kongevej fra Roskilde til Haraldsted påbegyndes. En kongevej måtte kun bruges af rejsende, der rejste i statens ærinde (men altså også af de vognmænd, der kørte for dem). Under vejs på ruten - som var den gamle Valdemarsvej over Skjoldenæsholm - blev der opført opsynshuse, så man kunne kontrollere, at det var rejsende i lovligt ærinde, der brugte vejen. Det har dog været en fordel for vognmændene at bruge kongevejen fra for den gamle alfarvej.

Alfarvejen mellem Roskilde og København er svær at holde i stand. Den forløber ofte i dobbelte spor.

Hans Poulsen Resen, Sjællands biskop, dør og afløses af Jesper Brochmand fra Køge.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle