1640

Christian IV´s Kapel er færdigt.

Deltagelsen i 30-årskrigen havde slået bunden ud af statskassen. Der blev derfor af rigsrådet bevilget kongen en ekstraskat på, hvad der svarede til et helt års skat. Den indbragte 130.000 rigsdaler.

Kongevejen Roskilde-Haraldsted er færdig. Man fortsætter med at arbejde videre på ruten, først mod Ringsted, derfra til Antvorskov og Korsør.

Alfarvejen mellem Roskilde og København har en fast ruteføring nu uden om Marbjerg og Fløng og direkte til Hedehusene. Vejen bliver ofte pløret og ufremkommelig, og når et hjulspor er ødelagt, begynder man at køre ved siden af, så at vejen visse steder er meget bred/består af mange hjulspor.

Der førtes en usædvanlig sag for bytinget. Oluf Nielsen, søn af en klejnsmed, som hed Niels Klejnsmed i Roskilde, stod anklaget for "at have befattet sig" med en hoppe, altså sodomi. Han blev smidt i hullet, hvor han sad i 16 uger. Han fik mad for 3½ mark om ugen, så fængslingen kostede i alt 14 daler. Så blev han ført til København, hvor han blev indsat i Blåtårn.  Hoppen blev også arresteret i 24 uger! Man satte en mand til at røgte den, og han skulle have 24½ mark pr. uge for sit arbejde og for foder.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle