1565              Sortebrødregård
Sortebødre Kloster
Sortebrødreklosteret
Sortebrødregård
Jomfruklosteret

Sortebrødregård, Det adelige Jomfrukloster i dag, er ikke resterne af det gamle Sortebrødre Kloster, men klostret lå på samme grund, dog længere mod øst. Nogle af Jomfruklostrets sten og tømmer stammer fra Sortebrødrenes kloster. Gården, en fin lille trelænget gård, er opført af kongens tidligere lensmand i Roskilde, Mogens Godske 1565. Til gården (og tidligere til klostret) hørte en ladegård, som lå ved Røde Port (i dag Sortebrødre Plads), og der hørte også en vandmølle til nord for klostergrunden, den senere Rimors mølle.