1665

Borgmester Herman Schrøder dør og begraves i Domkirkens koromgang, hvor ligstenen er bevaret. Hans enke, Eva Motzfeld, fører købmandsgården videre - mest med kornhandel. Hun fortsætter til under Skånske Krig.

Købmand Jørgen Jensen Hegelund, forstander for Duebrødre kloster, bliver ny borgmester sammen med Schrøders nabo og Svigersøn Bernt Meyer. Jensen er dennes nabo til den anden side. Som borgmester skulle det vise sig, at Jørgen Jensen havde meget svært med at skelne mellem sine egne og byens/borgernes penge.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle