1706                Eva Motzfeld
Herman Schrøder
Huset på Torvet

Eva Schrøders ejendomme

Ligsten

Motzfeld

Eva Motzfeld er begravet sammen med sin mand Herman Schrøder i domkirkens midtergang. Man har fundet den messingplade, som har ligget nede i graven direkte på hendes kiste, og den opbevares nu på domkirkens museum. Dens indskrift siger i sin fulde længde:

"Her under huiler det dødeliqe og forkrenkelige Legeme af den fordum velædle og dydziirede Matrone, nu salige hos Gad Eva Modlzfeldt, som blef fød i Kiobenhafn Ad 1626 den .5. Februarii, hendis Fader var Peter von Modlzfeldt og hendis Moder Maria von Heinsbach, kom derefter i Egteskabs Pagt Ad 1643 den 17. Sept. med velæedle og velujise Borgemester I Roeskilde Herman Schroder, som blef igien ved Døden opløst Ao 1665 den 29. Augusti, derudi er hun bleven Moder til ti levende Børn, fem Sønner og fem Døtre, af hvilke de 7 allerede ere iblant Helgenes Tal, een Søn og tvende Døttre lever endnu, saa længe Gud behager. Hendis christelige Liv har hun endet i en salig Død Ad 1706 den 20. Jan, og er saa hendis 41 Aars Enkestand forandret til en Engle-Sland, hendes hoye Alder, som var 80 Aar ringere 2 Ugger og 2 Dage, til Aar uden Ende; Gud give hende med alle Guds Børn en glædelig og ærefuld Opstandelse

Eva Schrøder førte delvis sin mands forretning videre (mest kornhandelen) i en halv snes år efter hans død indtil den Skånske krig.