1668

Byfoged i Roskilde, Samuel Samuelsen, dør. Byen er efter svenskekrigene så fattig og uden indtægter, at det har knebet med, at han kunne få sin løn. Hans arvinger søgte at få 530 rigsdaler ud af statskassen, som man skylder ham i løn. Otte Jacobsen bliver ny foged.

Hans Svane, Sjællands biskop, dør og afløses af  Hans Wandal.

I 7 tilfælde skulle nogen stå offentligt skrifte i domkirken, fordi de havde begået lejermål. Fortegnelsen over synderne stammer fra fogedens regnskab, fordi de fremstillede også skulle betale bøder.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle