1670

 

Krigen mod Sverige har kostet kongen uhyre store summer. Et af midlerne til at skaffe sig af med den store statsgæld bliver at sælge kirkegods. Så Domkapitlet i Roskilde mister sine præbender, og dets spredte gods over hele Sjælland bliver solgt til adel og rige borgere. Domkapitlet forsøger at eksistere videre uden økonomisk dækning, så der stadig sidder en kantor, en ærkedegn, en dekan og en domprovst i Roskilde.

Frederik III dør og begraves i domkirken. Christian V bliver ny konge.

Dette år finder regeringen ud af, at købstæderne skal være med til at udstyre prinsesse Ulrikke Eleonora, som skal giftes med kongen af Sverige. Der udskrives en skat, som hedder prinsessestyr. Regeringen finder også på at opkræve en saltskat (til 1679).

Hovedbygningen på det gamle Sortebrødrekloster - i dag Roskilde Kloster - ombygges af ejeren, kansler Peder Reedtz.

I 13 tilfælde skulle nogen stå offentligt skrifte i domkirken, fordi de havde begået lejermål. Fortegnelsen over synderne stammer fra fogedens regnskab, fordi de fremstillede også skulle betale bøder.

I en af lejermålssagerne mod en høker ved navn Morten Ebbesen Kock blev hele mandens hovedlod konfiskeret 29/9, og der blev lavet en fortegnelse over alt det, man tog. Det giver os et interessant indblik i, hvad en handlende i datidens Roskilde havde af værdier, men også af indbo, husgeråd og udstyr i øvrigt. Opgørelsen viser også tydeligt, at høkerhandelen er foregået på kredit. Hans begrænsede varesortiment har han stort set stående på hylderne i kommission for større købmænd, og de fleste af hans leverandører, som han skyldte penge, var købmænd i København. Alligevel gav opgørelsen et overskud på 160 daler.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle