1687

Christopher Andersen afløses som byfoged i Roskilde  af Thomas Christensen.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle