1689

Højkoret i domkirken, som har stået urørt siden reformationen, laves om til begravelsesområde for enevældskongerne. Der graves også en større kælder ud under koret. Ved den lejlighed har man fået ødelagt spor efter frådstenskirken - og eventuelle rester efter den første trækirke på stedet. Inddragelsen af det østligste højkor vil også medføre, at det gamle katolske alters dage vil være talte.

Gæstgiver i Rådhus Rode Niels Pedersen går fallit og stikker simpelt hen af fra byen. Han tager sine bedste ejendele med sig. Måske er han bl.a. slået ud af, at apotekeren i samme gade også har fået bevilling som gæstgiver.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle