1690

Der laves en mandtalsliste over indbyggerne i Roskilde. I den er der ikke længere værtshusholdere i Vor Frue Rode, altså i Hersegade. Og der er heller ingen i Rådhus Rode bortset fra apotekeren.

Der opføres acisseboder ved Hersegades Port og Røde Port. Her skulle der betales (konsumptions-)afgift - acisse - for alle varer, der blev ført ind i byen. Regeringen forpagtede konsumptionsforvaltningen ud mod et fast beløb. Ville forpagteren have sine penge ind - eller tjene på det - var det vigtigt at bekæmpe smugleri.

Der opføres acissebod ved  Skt. Olsgades Port mod Frederiksborgvej og Hillerød.

Der opføres også en acissebod ved  Ringstedsgades Port.

Købmandsgården på hjørnet af Rådhustorvet og Nytorv bygges.

De mildere lovregler i Danske Lov, hvor tyve ikke længere henrettes, men må nøjes med pisk og brændemærkning, skærpes, for der er kommet flere tyve.

Professor ved Københavns Universitet Holger Jacobæus (Jacobsen) køber Veddelevgård af enken efter Johan Petersen Klein. Jacobæus er beslægtet med og  indgiftet i Bartholinslægten.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle