1697

Ludvig Knudsen er byfoged i Roskilde. Det sker samtidig med, at der indføres hårdere straffe for visse former for drab. Frem over skulle mordere ikke bare halshugges. De skulle inden da knibes på den bare krop med gloende tænger - oftest 3 gange - og så skulle de have hugget den slemme hånd af, mens de endnu var i live. Når hovedet var hugget af dem, skulle deres krop parteres og lægges på nogle hjul, der blev hængt op. Og deres hoved og hånd blev sat på en stage, der også blev sat op. Det var natmandens folk, ikke bøddelen, der stod for partering og ophængning. Bøddelen stod for knibning og var den, der svingede øksen.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle