1696

En kort periode holder man op med at opkræve accise/ konsumption/ indførselstold ved bommene ind til byen. I stedet vurderer man hver enkelt husstands forbrug og opkræver konsumptionen som en pengeafgift. For at kunne gøre det bliver alle husstande talt op. Af listerne (som jo bliver en folketælling) kan man for første gang se, hvad alle i byen har af erhverv.

I et skattemandtal nævnes Martinus Rahn som apoteker og postmester i Roskilde. Han bor sammen med en preseptor (privat­ lærer), en urtegårdsmand, to ”drenge” (dvs. svende), en kusk og tre postriddere eller Postilloner.

Samme skattemandtal siger om Jesper Axelsen i Algade, at han er gæstgiver og tillige er vognmand og har ølbrygning og brændevinsbrænding.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle