1777             Husareskadronen
Husarstalden
Lazarettet i Hersegade

Husarer er oprindeligt navnet på let ungarsk rytteri, som angreb i spredt slagorden, virkede ved deres hurtighed og var en stor succes mod datidens ordnede rækker af disciplinerede soldater. Denne form for kamp havde ungarerne lært i Østrigs mange krige med tyrkerne, hvis rytteri kæmpede på samme måde. De ungarske husarer bar en trøje med snore foran, der lignede ribben (da de var lyse på mørk baggrund, skulle de måske få rytterne til at se uhyggelige ud: de lignede skeletter), en pelsforet slængkappe, som de bar over skulderen og en særlig flad kasket (en kepi). De husarkorps, man oprettede i andre hære end de kejserlige, kom til at ligne de ungarske m.h.t. snore, kappe og kepi, men farverne på uniformerne kunne skifte. Danske husarer bar den danske hærs grundfarver rødt og blåt - og det har de danske garderhusarer stadigvæk.

Da husarerne kom til Roskilde, fik officererne små lejligheder bag hovedstrøgene (Bredgade, Gullandsstræde). De menige soldater boede rundt omkring i byen på værelser hos borgerne. Men styrken havde to fællesfaciliteter: Alle eskadronens heste stod i samme stald og blev soldaterne syge, havde man et særligt lazaret til dem.