1777                 Hersegade 15
Gadebillede

Husareskadronen

Det nye hus

                                          

I Hersegade 15 fik husareskadronen 1777 foruden foderlager tillige sygestue. Alt dette var i brug, til eskadronen forlod Roskilde 1842. Da husargarnisonen forlod Roskilde flyttede ”Roskilde Fattig- og Friskole” ind. Skolen flytter til provsteboligen bag konventhuset ved domkirken i 1853. Hersegade 15 bliver værtshus. Siden grundlægger C.C. Hansen en klemmefabrik i ejendommen. 1937 flytter C.C. Hansens Klemmefabrik fra Hersegade til en nyanlagt fabrik på den grund, hvor den nedbrændte Store Mølle lå på Ringstedvej. Det gamle hus rives ned 1985 og erstattes af boligbyggeri.