1727

Kroen i Svogerslev flyttes ud til den nye vej til Holbæk. Før havde den ligget inde ved gadekæret. Der opføres en ny krobygning.

Gården Skomagergade 46 - senere Niels Madsens Gård - ejes af Københavns Universitets ridefoged på godserne ved Roskilde Signeur Christen Knudsen og kaldes Knudsens Gård.

Niels Sørensen Krag afløser Gustav Wilhelm Høinemann som byfoged i Roskilde.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle