1677                        Algade 15
Gadeside

Branden 1731

Farvefoto

                                       

Gården bag Algade 15, hvor der var købmandsgård og brændevinsbrænderi. 

Gården har rødder tilbage til 1600-tallet. Her boede ved mandtallet 1677 rådmand Anders Andersen den yngre, som det år var den rigeste i Rådhus rode. Her var 9 ildsteder, og han var den eneste i byen, som ejede 12 svin.

Ved matriklen 1682 var Anders Andersen byens 4. største jordejer. Han ejede 67 tdr. land (17 tdr. hartkorn - lige så meget som nr. 3 Nicolai Nielsen). Hans Rasmussen Lange var næste ejer (1670-1750), bror til Anders Rasmussen Lange og søstersøn til rådmanden Nicolai Nielsen. Efter branden 1731 blev han medejer af Algade 17, som broderen ejede (denne blev til gengæld medejer af nr. 15). Som broderen var Hans Lange rådmand. Næste ejer var  forvalter Elias Linderod. Han sælger købmandsgården til Boas Larsen 1766. Denne drev den til sin død 1789. Da han døde uden livsarvinger, kom gården på andre hænder.

Boas Larsen blev meget rig og lod sig begrave mellem tårnene på Roskilde Domkirke.