1740

Christian VI lader et kappehus opføre over Hellig Kors Kilde. Et hus af bindingsværk, “Kildehuset” (navn på vej i dag), bygges til opsynsmanden.

Rach og Eegberg laver et maleri, der viser Roskilde set fra øst ad den gamle alfarvejs rute ind mod byen. Vejen ligger lidt nordligere end i dag. Og den er sine steder bred på grund af de mange hjulspor. Markerne i forgrunden er Roskildes bymark.

Peter Hermann von Ham afløser Jens Anthon Holmann som byfoged i Roskilde. Holmann blev afskediget 9/12 1740. Peter Hermann von Ham er tillige herredsfoged i Lejre Herred.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle