1880             Vandværket
Vaskekoner

Udvidelsen 1937

Der opføres 1880 et Vandværk ved Støden / Hellig-korsvej, som ved sin boring rammer vandårerne i området så godt, at Hellig Kors Kilde udtørres. Det samme sker med kildevældene ved Store Højbrønd, hvor vaskekonerne med det samme bliver arbejdsløse, og ved Blegdammen, hvor man må holde op med at blege og vaske hør ud. De gamle vandsteder har givet navn til nutidens gader i området. Vandværket udvides 1937, fordi det nu også skal levere vand til Skt. Jørgensbjerg.