1937             Vandværket
Vandværket 1880

Gårdsiden

Vandværket udvides 1937, fordi det nu også skal levere vand til Skt. Jørgensbjerg.