1898

Dronning Louise dør og  begraves i Roskilde domkirke.

  

Syd for jernbanen anlægges Yrsavej, Helgesvej og Roarsvej.   
Københavns Amt køber en damptromle, så man selv kan holde vejen mellem København og Roskilde ved lige.

O. H. Schmeltz dør, men har i sit testamente flere gaver til byen. Samlet har han givet næsten 300.000 datidige kroner til bygninger, fonde og sociale formål, hvilket svarer til et stort millionbeløb i nutidige kroner.

Fattiggården i Kirkestræde på Skt. Jørgensbjerg nedlægges, og der bygges en ny i Vestergade. Snart bliver skiltet med fattiggård malet over, så der står alderdomshjem i stedet. Sogneråd og kommunekontor flytter også ind i bygningen, så det snart kommer til at knibe med plads til de fattige og gamle.

  

Domapotekets nye facade er nu færdig. Apoteket får først nu navnet Dom Apotek. Hidtil har dets officielle navn været Roskilde Apotek.

  

2 gamle ildebrandshuse i Skomagergade 12 rives ned for at give plads til Svane Apotek.

Winthers Garveri (som man klagede over stanken fra inde i byen) i Allehelgensgade 2 flyttes til Jernbanegade / Ringstedgade i stor fabriksbygning. Det gamle garveri rives ned.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle