1812

Apoteker  Magnus Lentz sælger apoteket til Christian Ferdinand Arends. De to kommer snart efter ud i en retssag, fordi Arends beskylder forgængeren for at have ribbet apoteket for alt, da han rejste. Samme år nævnes Søren Christian Ørsted som apoteker i Roskilde. Han har haft apotek i Rudkøbing og Sorø og bliver to år senere chef for apotekstilsynet i København.

Landarbejderboligerne til Det adelige Jomfrukloster (på nuværende Dr. Margrethes Vej, dengang Klosterstræde) opføres.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle