1813

Skarpretterembedet (jobbet som bøddel) nedlægges i Roskilde. Sjælland har herefter kun to skarprettere: En i København og en i Næstved.

 

Byfoged Henrik Christian Müller bliver borgmester, men beholder byfogedembedet.

Postmester Malling, som var den sidste, der både var postmester og gæstgiver,  sælger Postgården, Skomagergade 15, til gæstgiver Jens Pedersen. Denne havde tidligere forpagtet stedet. 

Den gamle smedje i Smedegade  på Bjerget (som gav gaden navn) opføres.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle