1817

Syd for Rørmosen opføres en høravlsgård på jorde under det gamle Bistrup. I området opføres yderligere 23 husmandssteder, de såkaldte Hørhuse. Frem til 1872 produceredes hør på gården, som blev grovbehandlet af husmændene i hørhusene, hvorpå lemmerne på Skt. Hans skulle spinde og væve for på den måde at gøre sig nyttige.

Kaptajn Sveistrup gifter sig med madam Rosteds søsterdatter og deltager fra nu af i den daglige drift af ”Prindsen”.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle