1818

De ældste og nordligste huse i det nuværende Clermontgade bygges.

Kristoffer Schøller von Bülow  fyres som amtmand over Københavns amt og dermed Roskilde. Sagen ender i højesteret.  Frederik von Lowsow konstitueres i stillingen.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle