1820

Frederik V´s kapel ombygges og fuldføres af arkitekten C. F. Hansen. Han er manden bag den genopbyggede Vor Frue Kirke (domkirken) i København, det andet Christiansborg samt Københavns nye rådhus - domhuset på Nytorv i dag.

Domkirkens kirkegård nedlægges.

”Maglekilde Papirmølle” får landets fjerde dampmaskine. Fabrikken ejes af tyskeren Glückstadt.

Købmand på Stændertorvet Jacob Kornerup dør og hans søn Ebbe Kornerup arver gården. Han er gift med Inger Caroline Brønniche.

Det adelige Jomfrukloster mister kaldsretten til Himmelev Sogn. Frem over udnævner sognets menighed sin egen præst. Man bevarer dog kaldsretten til lærerembedet (til 1933).

Geheimekonferensråd, højesteretsadvokat C. Liebe fødes i Liebes gård (som er opkaldt efter hans familie: I dag Roskilde Museum).

Strandmøllen yderst mod fjorden i det vestlige mølleforløb maler korn.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle