1821

Søren Brønniche (1794-1865), søn af agent Jacob Brønniche Algade 9, overtager ”Børsen” ved havnen.

Apoteker  Christian Ferdinand Arends dør. Hans enke forpagter apoteket ud. Hun har nemlig en søn, der er ved at uddanne sig som apoteker.
Bondetinget 8 - små boliger - bygges.
Frederik von Lowsow, som er konstitueret i stillingen som amtmand over Københavns amt og dermed Roskilde, bliver fastansat i embedet.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle