1828

Rektorboligen på Domkirkepladsen bygges, idet dog den nordre sidefløj er ældre. Arkitekt var P. Malling. Foran boligen blev der sat to ”tingsten fra tinget i Bondetinget”, men da de er udsmykket med bronzealdertegn, stammer de snarere fra en høj, der lå i Bondetinget. Hvor man da kan tænke sig, at tinget i sin tid er blevet holdt.

Agent Søren Borch, søn af byens rigeste mand, agent Jacob Borch, Algade 12 (og lillebror til Anders Borch, der siden arver Algade 12), gifter sig med enken efter Ebbe Kornerup, Inger Caroline Brønniche, og overtager den kornerupske købmandsgård, Stændertorvet 2.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle