1829

Skt. Hans udgår sognemæssigt af Skt. Jørgensbjerg og fører egne kirkebøger (fra 1945 har menighederne dog fælles præster).

Væver Gotzian erhverver bomuldsspinderiet Algade 14. Hans familie og svigerfamilien Crone ejer gården i flere led, men væverivirksomheden går efterhånden ned ad bakke.

Den konservative Roskilde Avis grundlægges og etablerer sig Algade 26. Det er den første avis i Roskilde.
Kroejer og møller Peder Rugaard dør, og sønnen Laurits overtager kroen og Hedemøllen, mens en svigersøn, Peter Brønniche, allerede har overtaget møllen i Hersegade.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle