1831

Møller Lars Jensen udvider Skt. Clara Mølle, så der kan produceres papir og pap.

Anders Nielsen, Algade 5, får borgerskab som værtshusholder. Han må i beskedent omfang også drive hotel.
Frederik von Lowsow ophører som amtmand over Københavns amt og dermed Roskilde og bliver afløst af greve Frederik Julius Knuth.
Det er i den nordlige ende af degnehuset, at den sidste degn i Svogerslev , Mouritz Hansen, har haft sin aftægtsbolig fra nu af.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle