1838

Ringstedgade 6-8 (i dag Lützhøfts Gård) opføres.

Årets fuglekonge er inspektør på Bistrup Lars Frederik Conradsen, som på sin skydeskive viser Bistrupgårds hovedbygning.

Algade 7 bliver erhvervet af en hjul- og karetmager Chr. L. Johansen. Hans tanke var at drive »billard- og herberghold« her, da han på grund af sygdom ikke længere kunne magte håndværket

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle