1837

Støden 2 samt hjørnehuset mod Blågårdsstræde opføres dette år.

De lave huse i Algades nordøstlige del (i dag nr. 57), som senere ejes af firmaet ”S. von Meyeren”, opføres.

Lauritz Foss afløser den konstituerede  Georg Fritz som byfoged og  borgmester i Roskilde.

De lave huse vest for "von Meyeren" (i dag nr. 55), som senere bliver beslagsmedje, opføres også.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle