1845

 

Domskolen fra middelalderen rives ned

Apoteker  Nicolai Jakob Arends dør ung. En fjern slægtning, Vincens Ernst Gottlieb, køber apoteket.

Skt. Olsgade 6 opføres som beboelsesejendom. Huset var godt at passere i regnvejr, for det havde ingen tagrender.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle