1846

Sidste møde i Stænderforsamlingen holdes. Salen i Palæet laves om til en stor lejlighed, som siden bebos af bl.a. digteren Holger Drachmann.
Den engelske forretningsmand William Rogers bygger i Hedegade en villa, som han kalder Clermont, og som har givet navn til gaden, der skiller Roskilde fra ”Nye Bjerg” på Skt. Jørgensbjerg. Her boede siden flere kunstnere.

Vandkuranstalten Maglekilde indvies. Anstalten har købt og nedrevet Maglekilde Papirfabrik, har overdækket mølledammen og her opføres kurstedet (i dag parkeringsplads). Selve Maglekilde er nogle år lukket inde på anstalten, men overskudsvandet løber stadig videre til de øvrige vandmøller.

Slagter og lysestøber Rasmus Frederiksen, Skt. Olsgade 6, dør og sønnen Peter Christian Frederiksen køber Algade 18/Hersegade 1, hvor han åbner skindhandel og lysestøberi.
Vest for den gamle Maglekilde Papirfabrik overfor Kuranstalten bygger smedemester Ole Pedersen Maglekilde Maskinfabrik.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle