1874

Den gamle kridtstenskirke i Vindinge er nu revet ned.

 

Banen Roskilde - Kalundborg via Holbæk bygges.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle