1876

Købmand Niels Madsen dør og gården Skomagergade 46 købes af købmand Viggo Thomsen.

 

Den gamle gæstgivergård Printzen nedrives.
Sygehuset i Bredgade nedlægges og laves om til alderdomshjem. Sygehusopgaven overtages af det allerede eksistrende menighedssygehusKøgevej.  

Beboelsesejendommen Ringstedgade 10 bygges.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle